31 oktober 2019

09:00 - 09:30

Ontvangst

09:30 - 09:35

Opening door dagvoorzitter

09:35 - 10:15

Het klimaatakkoord en de uitdagingen voor de levensmiddelenindustrie 
Marian Geluk, directeur FLNI

10:15 - 11:00

Kansrijke duurzame energiebronnen voor de food-industrie   
Wat zijn de duurzame energie van de toekomst? Elektriciteit zondermeer, maar hoe groot wordt de rol van waterstof of van biogas? En in hoeverre zijn dat relevante oplossing voor de food-industrie? TNO kan deze vragen beantwoorden. Het onderzoeksinstituut doet namelijk volop onderzoek naar de mogelijk- en onmogelijkheden. 
Lennart van der Burg, Business Developer Green Hydrogen & Sustainable Heat bij TNO 

11:00 - 11:30

PAUZE
en mogelijkheid de informatiemarkt te bezoeken

11:30 - 12:00

Voedingsmiddelenbedrijven over fossielvrij in de praktijk
Van het gas af? Hoe doet een foodbedrijf dat? 
CEO Michel Driessen van Verstegen Spices & Sauces wil dat het bedrijf geen aardgas meer gebruikt. Welke overwegingen liggen hier aan ten gronde en wat is er allemaal voor nodig? 
Michel Driessen, directeur Verstegen Spices & Sauces 

Een fossielvrije zuivelfabriek in 2050 
Wat is daarvoor nodig? 
FrieslandCampina wil in 2030 50% minder CO2 uitstoten en in 2050 volledig fossielvrij produceren. Hoe willen ze dat bereiken? Sustainability Expert Ingredients Tessa Hermens-van Ruremonde vertelt hoe de zuivelproducent dat systematisch aanpakt.  
Tessa Hermens-van Ruremonde, Sustainability Expert Ingredients FrieslandCampina 

12:00 - 12:25

Vragen en discussie 

12:25 - 12:30

Reclameblok met evt pitches

12:30 - 13:30

LUNCHPAUZE
en mogelijkheid de informatiemarkt te bezoeken

13:30 - 14:00

Parallelsessieronde 1

Sessie 1A:

Duurzaam koelen
Hoe blijf je problemen als gevolg van afbouw F-gassen voor? 
De meeste koelinstallaties zijn gevuld met F-gassen die een slechte invloed hebben op de opwarming van de aarde. De afbouw van deze middelen is in volle gang. Dat heeft tot forse prijsstijgingen geleid en een levendige illegale handel. Voor bedrijven met koelinstallaties is het belangrijk te weten wat dit voor hen kan betekenen. Dit om te voorkomen dat je bij een lekkage op hoge kosten wordt gejaagd of, nog erger, dat een bepaald koudemiddel niet meer verkrijgbaar is. Om dat voor te zijn kun je koudemiddel vervangen, maar daar zitten haken en ogen aan.      
Rob Wolthuizen, commercieel directeur van Uniechemie  

Sessie 1B:
Energietransitie in de praktijk (ism PAVO)

Wel of geen zonnepanelen? 
Hoe is het traject verlopen bij Van der Kroon Food products om zonnepanelen op hun daken te leggen? Welke uitdagingen moesten hierbij worden overwonnen? En hoe hebben ze samen met Sparling Projects de keuze gemaakt voor de juiste partij? 
Dennis van der Kroon, directeur van der Kroon Food Products en Sparkling Projects (Steven Lobregt) 

Sessie 1C:
Workshops door exposanten
Wordt nader ingevuld. 

14:05 - 14:40

Parallelsessieronde 2

Sessie 2A:
Duurzaam koelen

Installaties met natuurlijke koudemiddelen: de meest duurzame oplossing 
Koelsystemen worden, net als warmtepompen, al door duurzame energie (elektriciteit) aangedreven, maar dat betekent niet dat de ontwikkelingen verder stil staan. Sterker nog: er gebeurt heel veel, wat vooral komt doordat de milieubelastende koudemiddelen vervangen moeten worden. Natuurlijke koudemiddelen zijn daarbij een van de beste oplossingen. Wat zijn de opties?   
Steven Lobregt, directeur van Sparkling Projects 

Sessie 2B:
Energietransitie in de praktijk (ism PAVO)

Optimaal gebruik van restwarmte
Eind 2015 is de compleet nieuwe slachterij van Westfort in gebruik genomen. In deze slachterij is geïnvesteerd in extra dierenwelzijn, betere vleeskwaliteit en duurzame energie-oplossingen. Hoe is dit proces verlopen en wat kan men daarvan leren?
Martijn Verwoerd, directeur B&V Techniek

Sessie 2C:
Workshops door exposanten

Wordt nader ingevuld.

14:40 - 15:10

PAUZE
en mogelijkheid de informatiemarkt te bezoeken

15:10 - 15:45

Parallelsessieronde 3

Sessie 3A:

Duurzaam koelen 
Bier duurzaam koelen
Tijdens het brouwproces moet bier op verschillende momenten worden gekoeld. Dit koelproces kost veel energie. Om de opwekking van koude energie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, heeft Grolsch een project uitgevoerd waarbij o.a. de meest energiezuinige schakeling van compressoren en condensors is uitgerekend en getest in de praktijk. Dat was een complex proces, omdat bijvoorbeeld de invloed van de buitentemperatuur een grote rol speelt. Martin Bosscher van Grolsch vertelt hoe de bierbrouwer met dit proces energie kan besparen.
Martin Bosscher, brewing & utilities engineer Grolsch

Sessie 3B:
Energietransitie in de praktijk (ism PAVO)  
Elektrificatie van een industrieel foodproces
Nederland wil in de toekomst van het gas af. Hoe zet je dit proces op. Welke stappen moeten er genomen worden en welke voordelen levert dit op. En welke bedrijven zijn hier al mee bezig?
Maarten Smeding, operational manager De Kleijn Energy Consultants & Engineers  

Sessie 3C:
Workshops door exposanten
Wordt nader ingevuld.

15:45 - 15:55

Zalenwissel

 

 

15:55 - 16:30

Parallelsessieronde 4

Sessie 4A:

Duurzaam koelen 
Logisch: aardgasreductie doe je vanuit procesontwerp  
Verduurzaming van het productieproces begint bij het proces zelf en niet bij de keuze van een utility en ook niet bij de energiebron zoals een groen gas of elektriciteit. Nu wekken we in een productiebedrijf alle warmte op met aardgas op een veel te hoge temperatuur die we feitelijk op een veel lager niveau gebruiken. Een oplossing is om warmte op te wekken op het niveau van de behoefte en tegelijk het proces slim te ontwerpen en aan te passen. Met enkele cases laat ik zien hoe dat in de praktijk uitpakt.
Fons Pennartz van KWA Bedrijfsadviseurs 

Sessie 4B:
Energietransitie in de praktijk (ism PAVO)

Wordt nader ingevuld. 

Sessie 4C:
Workshops door exposanten

Wordt nader ingevuld.

16:30 - 16:45

Discussie (alle zalen)

16:45 - 17:15

NETWERKBORREL